VISI
Menerajui urusan dakwah berdasarkan al-Quran dan al-Sunah.
MISI
Melaksana dan menyelaras aktiviti dakwah merentasi ideologi dan metodologi.
FUNGSI TERAS
1. Menyelaras kegiatan dakwah Islam

2. Menyelaras kegiatan dakwah Islam melalui pendekatan sosial

3. Melahirkan pendakwah Islam berpengetahuan dan berkemahiran

SLOGAN
Sampaikan Dariku Walaupun Satu Ayat