Bahagian Kewangan

Peranan:

Mengendalikan pengurusan kewangan dengan cekap, telus dan sistematik serta menjamin akauntabiliti dan integriti dalam menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan pada tahap optimum.

Fungsi:

 1. Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan YADIM untuk kelulusan  Mesyuarat ALPA.
 2. Mengurus mesyuarat/bengkel untuk persediaan Anggaran Belanjawan Tahunan.
 3. Menyemak dan menyelaras anggaran belanjawan dari bahagian dan zon.
 4. Mengurus rekod kod peruntukan melalui Sistem Kewangan Bersepadu – MyFinancial.
 5. Merekod setiap permohonan penggunaan peruntukan semasa dari bahagian dan zon.
 6. Membuat pelarasan pada peruntukan berdasarkan kelulusan pindahan dan tambah peruntukan.
 7. Menyedia dan mengeluarkan laporan prestasi perbelanjaan bulanan dan tahunan serta lain-lain laporan mengikut keperluan semasa.
 8. Menguruskan permohonan perolehan bekalan, perkhidmatan dan program.
 9. Mengurus rekod perolehan melalui Sistem E-Perolehan.
 10. Memastikan status perolehan secara tunai, pesanan tempatan, sebut harga atau tender.
 11. Menyemak borang dan dokumen perolehan iaitu borang bekalan/perkhidmatan dan permohonan program.
 12. Mengurus pengeluaran Pesanan Tempatan (LO) dan waran penerbangan.
 13. Memastikan syarikat/pembekal yang dipilih adalah memenuhi syarat dan peraturan yang ditetapkan.