OBJEKTIF (Bahagian) :
 1. Memberi kefahaman dan penghayatan kepada masyarakat mengenai agenda besar perjuangan Islam dan peranan ummah sebagai teras membina ketamadunan ummah bagi memartabatkan agama, bangsa dan negara.
 2. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan Jabatan-Jabatan Agama Islam, dan agensi dakwah dalam dan luar negara.
 3. Menyelaraskan dan menyediakan program latihan yang sesuai dalam menangani isu-isu sosio-agama, sosio-ekonomi dan religio-politik.
 1. Melahirkan rangkaian penggerak dikalangan mahasiswa melalui penubuhan sahabat mahasiswa Yadim.
 1. Menangani kecelaruan minda ummat Islam dengan program-program dan aktiviti pengukuhan akidah.
 1. Menyelaras program-program dan dialog perbandingan agama.

FUNGSI

Senaraikan fungsi mengikut struktur aktiviti, sub-aktiviti dan unit-unit di bawah sesuatu aktiviti:

 1. Ianya merupakan tugas untuk menghasilkan output terakhir aktiviti berkenaan.
 1. Mengadakan aktiviti dan kerjasama dengan parti politik, kakitangan awam dan swasta.
 1. Mengadakan aktiviti kepada masyarakat dan pemimpin masyarakat pelbagai peringkat.
 1. Menyelaras forum, seminar, dialog perbandingan agama di peringkat nasional.
 1. Menganjurkan forum antarabangsa yang membariskan tokoh-tokoh pendakwah terkemuka dunia.
 1. Menganjurkan Program I-Talk (Islamik Talk) penerangan tentang Islam kepada masyarakat awam.
 2. Menjalankan program latihan pendakwah YADIM.
 3. Melaksanakan program dan aktiviti berbentuk kebajikan dengan pendekatan dakwah bil hal di kalangan komuniti dan masyarakat umum.