Celik Muamalah

OBJEKTIF

  • Menyemarakkan budaya Celik Muamalah dalam kalangan umat Islam
  • Memberi kefahaman secara menyeluruh kepada umat Islam berkenaan dengan sistem kewangan Islam antaranya meliputi perbankan Islam, takaful, pelaburan, pengurusan hutang, keusahawanan dan lain-lain berkaitan.
  • Membantu mempromosikan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan Islam, syarikat takaful dan para usahawan Islam.
  • Meningkatkan simpanan, jumlah pembiayaan dan pelaburan masyarakat Islam dalam perbankan Islam, takaful dan pelaburan berteraskan patuh syariah

Kembara Tazkirah

Program mingguan di masjid-masjid negeri. Tazkirah Jumaat, Kuliah Maghrib, Kuliah Zohor.

Khutbah Jumaat

Sasaran peserta adalah masyarakat setempat