Isnin, 11 Disember, 2017
Laman Utama Sektor Operasi Penyelarasan NGO Dan Hubungan Antarabangsa

Penyelarasan NGO Dan Hubungan Antarabangsa

PENGENALAN

Bahagian Penyelarasan NGO dan Antarabangsa telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras badan-badan melibatkan pertubuhan pelajar, belia, badan badan bukan kerajaan (NGO), badan-badan dakwah, gerakan dakwah sukarela dan lain-lain yang memperjuangkan gerakan dakwah ini supaya memainkan peranan positif dalam pembangunan dakwah negara.

Pelbagai pihak telah turut memberikan sokongan dan kerjasama yang baik. Segala aktivitinya dibantu oleh tenaga pengajar kehormat yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah dari pusat pengajian tinggi, pegawai-pegawai dari jabatan-jabatan agama, aktivis dakwah dari badan badan sukarela dan badan bukan kerajaan.

Bagi merealisasikan fungsinya sebagai badan penyelaras, Bahagian ini telah merancang dan melaksanakan persidangan, simposium, muktamar, seminar, mesyuarat dan muzakarah. YADIM berperanan menyokong persatuan, institusi dan badan lain yang mempunyai tujuan dakwah dan memberi nasihat mengenai kegiatan persatuan, institusi dan badan lain supaya mencapai tujuan yang maksima.

Bahagian Penyelarasan NGO dan Antarabangsa diketuai oleh seorang Pengurus Eksekutif dan mempunyai tiga unit iaitu Unit Majlis Amal Islami Malaysia (MAIM), Unit Majlis Perundingan Wanita Islam Malaysia (MPWIM) dan Unit Antarabangsa.

Unit MAIM adalah unit yang memfokuskan penyelarasan NGI Islam di Malaysia. Unit ini berperanan mengumpul para pemimpin dan wakil-wakil pertubuhan amal Islam dalam satu perjumpaan dan perbincangan bagi menyelaraskan minda, strategi dan kegiatan pertubuhan berkenaan dan seterusnya untuk menjadi pemangkin kepada pembangunan khaira ummah.

Unit MPWIM berperanan menyatupadukan tenaga dan kepakaran para intelek wanita Islam dalam satu pemikiran ke arah memartabatkan kaum wanita dan menggerakkan potensi, kuasa intelek, kepakaran dan keprihatinan mereka untuk membangun umat.

Unit Antarabangsa pula berperanan memupuk kerjasama pintar dan jaringan dakwah dengan badan-badan antarabangsa bagi tujuan membina rangkaian dan perkongsian maklumat serta pengalaman dakwah Islam dengan mengadakan lawatan kerja dan kunjung hormat.

 

OBJEKTIF BAHAGIAN

  • Mengumpul para pemimpin dan wakil-wakil pertubuhan amal Islam di dalam perjumpaan dan perbincangan bagi menyelaraskan minda, strategi dan kegiatan pertubuhan amal Islam, untuk menjadi pemangkin pembangunan khaira ummah.
  • Memupuk kerjasama pintar dan jaringan dakwah dengan badan-badan antarabangsa bagi tujuan membina rangkaian dan perkongsian maklumat serta pengalaman dakwah Islam dengan mengadakan lawatan kerja dan kunjung hormat.
  • Menyatupadukan tenaga dan kepakaran para intelek wanita Islam dalam satu pemikiran ke arah memartabatkan kaum wanita dan menggerakkan potensi kaum wanita, kuasa intelek, kepakaran dan keprihatinan mereka untuk membangun umat.

FUNGSI BAHAGIAN

  • Membina rangkaian kepimpinan dalam masyarakat dan juga jaringan kerjasama dengan NGO-NGO Islam bagi menyelaraskan aktiviti dakwah menerusi sekretariat majlis di seluruh malaysia.
  • Memupuk kerjasama pintar dan jaringan dakwah dengan badan-badan antarabangsa bagi tujuan membina rangkaian dan perkongsian maklumat serta pengalaman dakwah islam dengan mengadakan lawatan kerja dan kunjung hormat.
  • Menyalurkan pandangan serta pendapat umum masyarakat kepada pihak kerajaan dalam isu-isu semasa.
  • Memberi kefahaman berkaitan permasalahan masa kini dalam aspek kekeluargaan, perundangan, ekonomi, sosial dan pendidikan.

PROGRAM

Muktamar MAIM

Program ini menghimpunkan dan mempertemukan seluruh pimpinan dan wakil badan bukan kerajaan  (NGO) Islam yang berada di bawah MAIM.  Tujuannya adalah untuk membincangkan dan mencari persepakatan kepada gerak kerja bersama ke arah penyelesaian isu-isu yang berkaitan dengan ummah. Melalui muktamar ini, resolusi bersama dibentuk ke arah pembaharuan, pendekatan dan gerak kerja yang perlu dilaksanakan terutamanya oleh pertubuhan-pertubuhan Islam di Malaysia dan juga kepada pihak kerajaan bagi tujuan kerjasama dan bantuan. Muktamar ini memberi prasarana, bantuan dan sokongan kepada NGO Islam di bawah MAIM berdasarkan kluster-kluster tertentu agar dapat bekerjasama di dalam sesuatu aktiviti.

Persidangan Meja Bulat

Program ini diadakan dari semasa ke semasa bagi mengumpul NGO-NGO Islam untuk membincangkan pelbagai maklumat dan isu semasa. Ia diadakan bagi isu itu diketengahkan dan seterusnya satu strategi diselaras dan disusun bagi menghadapi isu berkenaan. Dengan adanya persidangan seperti itu akan  mewujudkan kerjasama di kalangan badan-badan dan pertubuhan-pertubuhan amal Islam.

Bicara Sakinah

Mengupas tentang peranan setiap individu dalam membangunkan model keluarga Islam yang boleh dicontohi. Program ini berkonsepkan ceramah dan forum berbentuk santai ini juga mengetengahkan cadangan penyelesaian berkaitan isu-isu semasa berkaitan wanita, keluarga dan masyarakat.

Kelas bimbingan agama, penjara wanita

Menyampaikan dakwah dan tarbiyyah kepada banduanita Muslim di Penjara Wanita Kajang dengan memberi bimbingan agama, motivasi dan nasihat kepada mereka. Program ini dirangka bagi memberi keyakinan dan ilmu kepada banduan dan banduanita agar mereka berkeyakinan untuk memulakan hidup baru apabila berkeluarga nanti.

Anugerah Keluarga Mithali

Memberi pengiktirafan kepada keluarga yang berjaya dalam membentuk anak-anak yang cemerlang, kualiti dan sahsiah yang unggul. Anugerah Keluarga Mithali dipilih di kalangan keluarga yang berjaya membawa imej positif dan menjadi teladan kepada keluarga yang lain, serta keluarga yang banyak memberi bakti dalam masyarakat, agama dan negara. Anugerah ini terbuka secara menyeluruh kepada semua keluarga yang beragama Islam di Malaysia, tidak kira latar belakang etnik.