Isnin, 11 Disember, 2017
Laman Utama Jabatan Yang Dipertua Pasukan Komunikasi dan Media

Pasukan Komunikasi dan Media

Fungsi

  1. Menjadi front desk kepada YADIM dalam menyalur maklumat kepada masyarakat mengenai urusan dakwah YADIM menerusi pelbagai medium.
  2. Merancang dan menerbitkan Buletin YADIM, Majalah Dakwah dan bahan bercetak yang sesuai serta memasarkannya
  3. Memantapkan jaringan perhubungan korporat dengan pelbagai agensi kerajaan, GLC, swasta dan NGO untuk melebarluaskan wahana dakwah
  4. Menjalankan tugas khas penyelidikan di bawah arahan YDP atau dengan kerjasama agensi luar
  5. Menjalankan kerja-kerja berkaitan produksi untuk program-program YADIM