Isnin, 11 Disember, 2017
[dt_gap height=”10″][dt_fancy_title title=”Muat Turun Jurnal UMRAN” title_align=”left” title_size=”normal” title_color=”default” title_bg=”disabled” separator_color=”default” el_width=”200″]

UMRAN

THE JOURNAL OF MUSLIM AFFAIRS

Volume 1. Number 1, 2015

ARTICLES

A-1:    A 20th Century Civilization Discourse: Some Notes on Malek Bennabi

    Zaid Ahmad & Badrane Benlahcene

A-2;    Watak Damai dan Toleran Islam di Nusantara

   Idris Zakaria

A-3:   Sulh: An Alternative Dispute Resolution and Amicable Settlement

  of Family Dispute

  Sa’odah Ahmad

A-4:   Rasuah Menurut Islam dan Perundangan Malaysia

  Nor Syazrah Zulkifli & Jasri Jamal

A-5:   Perkembangan Sistem Perbankan Islam di Malaysia 1983 – 2007

  Mohd Daud Awang & Joni Tamkin Borhan

A-6:   Jalinan Interaktif antara al-Quran al-Karim dengan Bahasa Arab

  Kamarul Shukri Mat Teh

BOOK REVIEWS

B-1:     Moderation and Balance in Islam: The Quranic Principle of
Wasatiyyah (Mohammad Hashim Kamali)

Haslinda Abdullah

B-2:   Pembinaan Semula Teori Kepimpinan dan Kepengurusan Rumpun
Melayu (Shahrir Mohamad Zain)

Zaid Ahmad

B-3:   Muslim Converts in Malaysia: The Problem of Cultural Adjustment
(Osman Abdullah & Abdul Salam Muhamad Shukri)

Mohd Nizam Sahad & Mohd Sabri Md Nor

B-4:   Terorisme Global dan Pengganas Agama: Cabaran Hidup Beragama
pada Alaf Baru (Shahrom TM Sulaiman)

Norsazali Abdullah & Adlina Ab. Halim

B-5:   How Teenagers Can Talk to Their Parents (Teoh Hsien-Jin)

Masitah Esa & Adlina Ab. Halim

RESEARCH NOTES/FEATURES

R-1:     Indigenous Knowledge Biodiversity Conservation Sabah

Adlina Ab.Halim, Jayum A. Jawan, Normala Othman, Sri Rahayu Ismail & Nurul Nadia Ibrahim

R-2:   Kajian Pelaksanaan dan Keberkesanan Kursus TITAS di IPTA Malaysia

Zaid Ahmad, Ahmad Tarmizi Talib, Adlina Ab. Halim,

Sri Rahayu Ismail & Zarina Muhammad

R-3:   Peri Penting Karya Intelektual dalam Pengajian Ketamadunan Melayu: Sorotan Ringkas Terhadap Kepengarangan Raja Ali Haji

Zarina Muhammad

R-4:   Pemerkasaan Pengurusan Institusi Wakaf ke Arah Pembangunan Komuniti di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Amaludin Ab. Rahman, Zaid Ahmad, Nurdeng Deuraseh, Asnarulkhadi Abu Samah & Nurul Azra Ab. Malik