Thursday, 20 September, 2018

Audit dan Kualiti

Fungsi

  1. Memastikan pengurusan mematuhi peraturan, garis panduan, dasar, polisi dan prosedur YADIM.
  2. Memastikan operasi dijalankan mempunyai standard, manual prosedur kerja yang sistematik dan berkualiti
  3. Mencadangkan langkah-langkah memperbaiki dan menambahbaikan kecekapan dan keberkesanan  dalam pengurusan sumber kewangan, manusia dan aset