Tuesday, 24 April, 2018
Laman Utama Jabatan Yang Dipertua Bahagian Komunikasi Korporat

Bahagian Komunikasi Korporat

Fungsi

  1. Menjadi front desk kepada YADIM dalam menyalur maklumat kepada masyarakat mengenai program dan aktiviti dakwah YADIM menerusi pelbagai medium
  2. Memantapkan jaringan dan rangkaian dengan pelbagai agensi kerajaan, GLC, swasta dan NGO untuk melebarluaskan wahana dakwah dan memperkenalkan YADIM
  3. Menjalankan kerja-kerja berkaitan rekabentuk dan produksi untuk program-program YADIM
  4. Mengumpul dan menyediakan laporan aktiviti/ prestasi YADIM kepada shareholder dan stakeholder.
  5. Menyediakan dan merekabentuk dokumen/ bahan cetakan/ ruang pameran bagi tujuan promosi.
  6. Memastikan imej dan nama baik YADIM dipelihara dan dikenali
  7. Menyelaras pelaksanaan  aktiviti-aktiviti keurusetiaan  dan protokol untuk majlis-majlis rasmi YADIM.
  8. Menyelaras dan memberi nasihat serta rundingan berhubung protokol majlis-majlis rasmi YADIM.
  9. Menyelaras dan menjadi focal point  bagi majlis-majlis rasmi YADIM bersama agensi-agensi luar samada kerajaan mahupun swasta