Tuesday, 24 April, 2018
Laman Utama Sektor Operasi Bahagian Perkhidmatan Komuniti & Masyarakat

Bahagian Perkhidmatan Komuniti & Masyarakat

  1. Merancang dan melaksanakan program-program khidmat bakti kepada masyarakat melalui pendekatan kesukarelawan Al-Falah dan sumbangan
  2. Merancang dan melaksanakan program-program berteraskan  komuniti dan sosial berdasarkan teras Bil hal