Thursday, 20 September, 2018
Laman Utama Sektor Operasi Bahagian Kepimpinan Muda

Bahagian Kepimpinan Muda

PENGENALAN

Bahagian Kepimpinan Belia (KEMUDA) adalah sebuah bahagian di bawah Sektor Operasi YADIM yang berperanan untuk merancang, melaksana dan memantau pembangunan Sahabat YADIM di pelbagai peringkat bagi menjayakan Pelan Pembangunan Kepimpinan Muda Islam Kebangsaan (QIYADI).

Antara program-program yang dilaksanakan termasuk   Nadwah Kepemimpinan Islam SBP (NKI), Jejak Menara Matrikulasi (JMM), Kem Daie Muda Matrikulasi (KDMM), Gerbang Pra-Siswa (GPS), Iktikaf Ramadan Sahabat YADIM (IRSYAD), Mukhayyam Ukhuwah Sahabat YADIM Negeri (MUHSIN), Tamrin Qiyadi, Kem Qiyadi, Wacana Ilmiah, Soft Skill Training, Training Of Fasilitator, Outreach School Programme dan Konvensyen Kebangsaan Sahabat YADIM.

OBJEKTIF BAHAGIAN

  • Merancang, melaksana dan memantau program-program di bawah Pelan Pembangunan Kepimpinan Muda Islam Kebangsaan (QIYADI).
  • Melahirkan pendakwah muda yang beridealisme Islam dan berjiwa dakwah.
  • Mendaftarakan 10,000 ahli baru Sahabat YADIM setahun.

FUNGSI BAHAGIAN

  1. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan pengurusan dakwah untuk golongan muda melalui program KEMUDA.
  2. Menjadi penghubung antara kepimpinan YADIM dengan KEMUDA melalui rangkaian kepimpinan

PROGRAM

JEJAK MENARA MATRIKULASI (JMM)

Program JMM merupakan sebuah program kerjasama di antara pihak KEMUDA YADIM dan Bahagian Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia. Program ini dianjurkan pada setiap tahun dan melibatkan para pelajar Muslim di semua matrikulasi seluruh negara. Namun, penganjurannya hanya bertempat di beberapa buah matrikulasi yang terpilih sahaja. Tujuan program ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada para peserta mengenai realiti kehidupan sebagai mahasiswa di alam universiti.

 

KEM DAIE MUDA MATRIKULASI (KDMM)

Program KDMM merupakan sebuah program kerjasama di antara pihak KEMUDA YADIM dan Bahagian Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia. Program ini dianjurkan pada setiap tahun dan melibatkan hanya 40 orang pelajar Muslim di semua matrikulasi seluruh negara. Tujuan program ini diadakan adalah untuk melatih para pimpinan pelajar matrikulasi tentang tanggungjawab mereka sebagai pendakwah serta pendedahan kepada realiti ancaman terhadap kedaulatan Islam yang berlaku di Malaysia.

 

GERBANG PRA-SISWA (GPS)

Program GPS merupakan program khas kepada para pelajar lepasan SPM, STPM dan STAM yang bertujuan untuk mempersiapkan diri bagi menghadapi kehidupan pasca sekolah menengah. Program ini dijalankan pada setiap tahun dan ianya dianjurkan di 13 buah negeri seluruh negara.

 

IKTIKAF RAMADAN SAHABAT YADIM (IRSYAD)

Program IRSYAD merupakan sebuah program iktikaf di masjid bersempena dengan bulan Ramadan yang diadakan pada setiap tahun di 13 buah negeri yang terpilih seluruh negara. Program ini bertujuan untuk mengimarahkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan serta menghayati realiti kehidupan asnaf dan mereka yang tidak bernasib baik di bulan Ramadan.

 

MUHAYYAM UKHUWAH SAHABAT YADIM NEGERI (MUHSIN)

Program MUHSIN merupakan sebuah program yang bersifat akiviti perkhemahan bagi menguji kekuatan fizikal dan mental para peserta. Program ini juga bertujuan untuk mendidik para peserta untuk mempelajari hikmah dan mengambil pengajaran disebalik setiap ciptaan Allah swt. Program ini diadakan pada setiap tahun di 13 buah negeri seluruh negara.