Tuesday, 24 April, 2018
Laman Utama Sektor Operasi Bahagian Penerbitan & Pemasaran

Bahagian Penerbitan & Pemasaran

Fungsi

  1. Merancang dan menerbitkan Buletin YADIM, Majalah Dakwah dan bahan bercetak yang sesuai serta memasarkannya.
  2. Menyelaras semua aktiviti penerbitan dan pemasaran berdasarkan matlamat yang ditetapkan oleh YADIM.
  3. Merancang dan menjalankan aktiviti pemasaran produk YADIM
  4. Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti pameran dan promosi yang berkaitan YADIM kepada masyarakat luar.