Unit Dakwah Siber

Fungsi

  1. Merancang dan menyelaras penyampaian bahan-bahan dakwah secara siber
  2. Mengurus dan memantau aktiviti dakwah siber YADIM