Bahagian Pelaburan Dan Penajaan

Fungsi

  1. Meningkatkan dana kewangan YADIM melalui pelaburan hartanah, simpanan dan emas atau lain-lain mengikut patuh syariah.
  2. Memastikan pelaburan kewangan YADIM diuruskan melalui tatacara kewangan.
  3. Memastikan kaedah pelaburan-pelaburan aset yang bersesuaian bagi menjamin pulangan dana dengan diurus dan diselenggara dengan baik.
  4. Meningkatkan dana kewangan YADIM melalui penajaan dari syarikat, badan berkanun dan GLC bagi membantu program-program dakwah dilaksanakan mengikut visi dan misi YADIM.
  5. Memastikan proses penajaan dikawal selia dengan baik bagi memastikan imej korporat YADIM terjamin di atas paksi institusi penubuhan.
  6. Mengurus dan mengawal selia anak syarikat YADIM secara menyeluruh