Bahagian Pembangunan Du’at

  1. Merancang, menyelaras dan melaksana program-program Daie Sabah, Daie Sarawak, Daie Orang Asli dan Daie Komuniti.
  2. Merancang, menyelaras dan melaksanakan mesyuarat berkala Majlis Tindakan Dakwah Pengislaman (MTD) Sabah, Sarawak dan Semenanjung.
  3. Membina jaringan strategik dengan pelbagai agensi kerajaan dan swasta dalam program-program yang melibatkan Ejen Dakwah YADIM (Daie).
  4. Menyelaras dan melaporkan aktiviti bahagian ke pihak berkaitan bagi tujuan pemantapan aktiviti dan prospek penajaan.