Sektor Kewangan

Menyelaras keseluruhan aktiviti kewangan, Pelaburan dan
Dana Infaq YADIM