Audit dan Kualiti

Fungsi

  1. Memastikan pengurusan dan operasi mempunyai standard, manual prosedur kerja serta mematuhi peraturan, garis panduan, dasar, polisi dan prosedur YADIM.
  2. Mencadangkan langkah-langkah memperbaiki dan menambahbaikan kecekapan dan keberkesanan.