Bahagian Penyelarasan Ngo Dan Rakan Strategik

  1. Mengurusetia Badan Khas yang ditubuhkan oleh YADIM iaitu unit Majlis Perundingan Wanita Rahmah (MAWAR), Majlis Amal Islami Malaysia (MAIM), Nadwah Ulama Ilmuan Malaysia (NUIM)
  2. Menyelaras dan memastikan penganjuran program dibawah unit Majlis Perundingan Wanita Rahmah (MAWAR), Majlis Amal Islami Malaysia (MAIM), Nadwah Ulama Ilmuan Malaysia (NUIM) dilaksanakan diperingkat PUSAT/Negeri
  3. Membina rangkaian dan jaringan strategik dengan NGO Islam dan kumpulan ilmuwan/profesional melalui penganjuran program-program secara berrkala.
  4. Menghasilkan rumusan isu hasil perbincangan sekretariat
  5. Mengemukakan rumusan/cadangan kepada pihak yang berkaitan