Bahagian Penyelidikan Dan Perancangan

  1. Membangun dan menyelaras Pelan Pembangunan Dakwah Negara (PPDN) dalam gerak kerja dakwah yang komprehensif.
  2. Menjalin kolaborasi dengan university awam dan swasta dalam aspek penyelidikan.
  3. Menjalankan penyelidikan yang berorientasikan dakwah dan menyebar luas hasil kajian kepada masyarakat.
  4. Mengurus dan menyelaras projek inovasi YADIM.
  5. Menyelaras dan mengurus KPI YADIM.
  6. Mengurus dan menerbitkan buku laporan tahunan YADIM untuk stakeholder.
  7. Membangun dan menyelaras E-Jurnal Dakwah YADIM.