Visi, Misi dan Fungsi Teras

VISI

Peneraju gerakan dakwah di Malaysia secara inklusif dan bertindak sebagai sebuah badan dakwah bertaraf antarabangsa

 

MISI

Menyebarluas kegiatan dakwah menerusi kebajikan, pendidikan dan sosial untuk meninggikan martabat Islam dan kesejahteraan ummah

 

FUNGSI TERAS
  1. Melahirkan Pendakwah yang berpengetahuan dan berkemahiran berasaskan kepada model Malaysia
  2. Menyelaraskan kegiatan NGO Islam dan rakan strategik dalam memasyarakatkan dakwah.
  3. Menggalakkan masyarakat berlumba-lumba membuat kebaikan dengan memberi kefahaman, pengamalan dan penghayatan Islam melalui kegiatan dakwah dalam aspek pendidikan, sosial dan kebajikan.

SLOGAN
‘Melestari Gerakan Dakwah’
‘Berkhidmat Untuk Negara’