Sektor Pembangunan Ummah Dan Wanita

Merancang, menyelaras dan melaksana program pembangunan ummah dan wanita serta penyelarasan NGO-NGO Islam dan kesukarelawanan diperingkat Ibu Pejabat dan negeri-negeri di Malaysia