Bahagian Pengurusan Manusia

Peranan
Menyedia dan memberi perkhidmatan Pengurusan Sumber Manusia yang cekap dan berkesan secara konsisten, berteraskan profesionalisme, integriti dan mesra pelanggan.

Fungsi:

Perkhidmatan

  1. Merancang dan mengurus semua data dan perihal personel warga YADIM.
  2. Memantau dan menyelia kehadiran, perubatan warga YADIM
  3. Memantau disiplin warga YADIM dan melaksanakan tindakan tatatertib.

Perjawatan

  1. Mengurus dan merancang berkaitan perkhidmatan sumber manusia
  2. Mengurus dan melaksanakan aktiviti berkaitan perjawatan di YADIM.
  3. Menyediakan data emolumen dan elaun setiap bulan

Kompetensi

  1. Mengurus dan mengenalpasti kompetensi dan laluan kerjaya dan pembangunan sahsiah dan kemahiran warga YADIM.