Sektor Perancangan Strategik Dan Media

Mengurus, merancang, membangun dan melaksanakan penyelidikan dakwah bagi kemajuan YADIM untuk di implementasi oleh semua sektor YADIM dan membina jaringan rangkaian strategik diperingkat serantau dan antarabangsa.