Bahagian Pengurusan Akaun

Peranan:

Mengendalikan pengurusan kewangan dengan cekap, telus dan sistematik serta menjamin akauntabiliti dan integriti dalam menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan pada tahap optimum.

Fungsi:

Pembayaran

  1. Mengurus, menyelaras dan membayar semua urusan bayaran yang telah diluluskan.
  2. Memastikan Tatacara Kewangan dipatuhi dan dikemaskini dari masa ke semasa

Akaun

  1. Mengurus dan menyelaraskan akaun YADIM secara menyeluruh
  2. Memastikan akaun diselenggara dengan baik disetiap pejabat zon/caw YADIM
  3. Mengurus terimaan yang diterima dalam akaun YADIM

Belanjawan dan Perolehan

  1. Mengurus dan menyelaras dan memantau belanjawan tahunan YADIM.
  2. Mengurus perolehan YADIM dan memastikan perkhidmatan yang diberikan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.