Skop Pendaftaran Sistem Pengurusan Kualiti

  • Aktiviti YADIM meliputi program kemasyarakatan dan penerbitan bahan-bahan dakwah.

    ​Skop Pendaftaran Sistem Pengurusan Kualiti :-

    • Membangunkan dan melaksanakan program dakwah dan produk dakwah.

    • Pengurusan  pentadbiran dan kewangan YADIM.