Bahagian Media Dan Teknologi Dakwah

UNIT MEDIA DAN PENYIARAN

  1. Menyelaras perhubungan media YADIM dengan pihak media cetak, media elektronik, media baharu dan menyalurkan informasi mengenai YADIM kepada pihak luar melalui pelbagai platform.
  2. Membuat liputan berita-berita dan aktiviti agensi-agensi Islam selaras dengan peranan portal berita YADIM sebagai hub berita Islam Malaysia.
  3. Mengurus media social YADIM melalui pertanyaan, aduan, maklumbalas pelanggan dan komentar yang diterima masyarakat.
  4. Mengurus dan mengemaskini editorial laman web YADIM sebagai sebuah portal berita Islam.
  5. Memantau isu-isu semasa berkaitan Islam di media massa dan media baharu.

 

UNIT  GRAFIK DAN PRODUKSI

  1. Mereka bentuk bahan promosi YADIM seperti poster, pamplet, banner, bunting, backdrop dan sebagainya.
  2. Menerbitkan video rasmi YADIM dan video dakwah untuk disiar kandi media massa.
  3. Menyelaras bahan promosi YADIM di semua peringkat agar menepati penjenamaan YADIM.