Bahagian Khidmat Bakti (Sukarelawan YADIM)

  1. Melaksanakan latihan-latihan kesukarelawan kepada Ahli Sukarelawan Al Rahmah
  2. Membina jaringan strategik dengan pelbagai agensi kerajaan dan swasta dalam program-program kesukarelawanan
  3. Merancang dan menyelaras program-program khidmat bakti sosial diperingkat negeri–negeri melalui komuniti masjid berteraskan pendekatan dakwah BilHal.
  4. Melaksana dan menyelaras program-program bantuan kemanusiaan di dalam negara melalui Sukarelawan Ar-Rahmah.