Bahagian Penerbitan

UNIT PENERBITAN BUKU DAN JURNAL

  1. Merancang dan menerbitkan buku dan bahan bercetak
  2. Menjalankan proses editorial
  3. Menjalin kolaborasi dengan para penerbit atau organisasi luar yang berkaitan dengan penerbitan.

KEDAI BUKU YADIM

  1. Mengurus tadbir Kedai Buku
  2. Menjalankan aktiviti pemasaran produk terbitan YADIM
  3. Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti pameran dan promosi produk terbitan yang berkaitan YADIM kepada masyarakat luar.

UNIT PENERBITAN MAJALAH

  1. Merancang dan menerbitkan Majalah Dakwah
  2. Menjalankan proses editorial
  3. Menguruskan proses percetakan majalah
  4. Mewujudkan Bank Artikel