Pemantapan Akidah

OBJEKTIF

  1. Memberi Kesedaran dan Kefahaman yang Menyeluruh Berkaitan Isu-isu Aqidah Masa Kini Khususnya Berkenaan Kristianisasi dan Liberalisme Kepada Umat Islam.
  2. Menyatukan Wadah Pemikiran dan Membentuk Persefahaman Tanpa Mengira Ideologi dan Fahaman Politik.
  3. Mengukuhkan Aqidah Umat Islam Dan Memelihara Kesucian Agama Islam Dari Anasir – Anasir Luar.