operasi

  Editorial Visi: Ke arah menyediakan masyarakat bermaklumat di samping mengembangkan dakwah Islamiah. Misi: Membantu membangunkan masyarakat ke arah celik IT dan berinformasi sesuai dengan aspirasi Negara. Menyediakan maklumat berkaitan dengan kehidupan yang menjurus ke arah pembinaan insan yang cemerlang. Objektif: Memberi alternatif bagi pengguna internet untuk mendapatkan maklumat atau sumber terkini mengenai peristiwa semasa […]

operasi

  Editorial Visi: Ke arah menyediakan masyarakat bermaklumat di samping mengembangkan dakwah Islamiah. Misi: Membantu membangunkan masyarakat ke arah celik IT dan berinformasi sesuai dengan aspirasi Negara. Menyediakan maklumat berkaitan dengan kehidupan yang menjurus ke arah pembinaan insan yang cemerlang. Objektif: Memberi alternatif bagi pengguna internet untuk mendapatkan maklumat atau sumber terkini mengenai peristiwa semasa […]

operasi

  Editorial Visi: Ke arah menyediakan masyarakat bermaklumat di samping mengembangkan dakwah Islamiah. Misi: Membantu membangunkan masyarakat ke arah celik IT dan berinformasi sesuai dengan aspirasi Negara. Menyediakan maklumat berkaitan dengan kehidupan yang menjurus ke arah pembinaan insan yang cemerlang. Objektif: Memberi alternatif bagi pengguna internet untuk mendapatkan maklumat atau sumber terkini mengenai peristiwa semasa […]