Merotan anak bukan budaya Islam

Sehari dua ini nampaknya rakyat diajak berpolemik dengan isu mengenai merotan anak. Termenung seketika memikirkan apakah punca isu sebegini dipolemikkan. Seolah-olah Islam yang tertampil hari ini hanya berlegar sekitar isu-isu keganasan, kekerasan dan hukuman. Di manakah aspek kasih-sayang, kelembutan, keihsanan yang menjadi teras agama Islam selama ini? Isu ini timbul apabila kenyataan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga […]

Pertanian penting bagi umat manusia

Dalam Islam, pertanian dan penternakan amat penting kerana ia merupakan sumber makanan bagi umat manusia. Negara yang memberikan perhatian kepada pertanian tidak akan mengalami kebuluran di kalangan rakyatnya. Di kalangan ilmuwan Islam tidak kurang juga yang memiliki kepakaran serta mahir dalam bidang tersebut. Beliau ialah Abu Zakaria Yahya bin Muhammad bin al-Awwam al-Isybil atau lebih […]