Monday, 17 January, 2022
Laman Utama Sektor Pembangunan Ummah Dan Wanita

Sektor Pembangunan Ummah Dan Wanita

Merancang, menyelaras dan melaksan aprogram pembangunan ummah dan wanita serta penyelarasan NGO-NGO Islam dan kesukarelawanan diperingkat IbuPejabat dan negeri-negeri di Malaysia.