Bahagian Hubungan Antarabangsa

  1. Menjalin hubungan strategik dengan badan-badan NGO luar negara sama ada diperingkat serantau atau antarabangsa untuk mempelajari dan memperkaya pengalaman dan memperolehi idea-idea baharu bagi memajukan lagi kegiatan dakwah YADIM
  2. Melaksanakan program dengan NGO Islam serantau dan antarabangsa bagi mewujudkan rangkaian dakwah yang akan membantu mewujudkan hubungan uma tdalam aspek kebajikan, pendidikan dan sosial.
  3. Menyelaras program-program kebajikan melalui bantuan kemanusiaan diperingkat serantau dan antarabangsa