Strategi

  0
  638

  Strategi

  Bagi mencapai matlamat organisasi yang ditetapkan , pihak pengurusan YADIM akan menjalankan strategi berikut :

  • Mengumpul dan memanfaatkan tenaga para ulama, intelektual dan profesional Muslim dalam sessi percambahan fikiran ke arah melahirkan pemikiran-pemikiran bernas, dinamik dan bijaksana berteraskan petunjuk Al- Quran dan potensi ilmu pengetahuan untuk dikembangkan dalam masyarakat.
  • Menganjur dan melaksanakan program-program seminar, forum, ceramah, bengkel dan sebagainya untuk meningkatkan kefahaman mengenai Islam.
  • Menerbitkan majalah-majalah, buku-buku dan lain-lain penerbitan untuk diedarkan secara percuma atau jualan untuk mempromosikan kebaikan Islam dan pada masa yang sama menepis fahaman yang tidak benar mengenai Islam dan juga prinsip-prinsipnya di dalam media.
  • Mengguna-pakai teknologi baru termasuk informasi IT dan multimedia untuk aktiviti dakwah yang lebih efektif dan perkhidmatan yang lebih teratur dan pantas.
  • Memberi pertolongan kebajikan, kemanusian dan juga bantuan kecemasan kepada mangsa-mangsa bencana alam, termasuk juga orang fakir miskin, mahupun yang Islam atau bukan Islam, orang Asli termasuk orang pri-bumi di Sabah dan Sarawak. Pertolongan yang diberikan ini untuk meringankan beban kesusahan mereka dan meningkatkan kesedaran tentang kebaikan agama Islam.
  • Mewujudkan dana kewangan yang kukuh bagi membiayai kegiatan dakwah dan juga memberi sokongan dalam bentuk sumbangan kewangan kepada badan-badan lain yang berkenaan, persatuan-persatuan pelajar dan belia dan juga badan-badan bukan kerajaan.
  • Melahirkan pekerja-pekerja yang terlatih dan berkualiti untuk kegiatan dan aktiviti dakwah dengan mengimplimentasikan modul-modul latihan dan strategi bagi staf dan ahli pakar yang lain.
  • Menganjurkan aktiviti silaturrahim dan juga program-program luar-daerah (outreach) untuk kumpulan-kumpulan tertentu bagi menghebahkan dakyah Islam dengan menggunakan masjid sebagai tempat berkumpul.
  • Memberi perkhidmatan pentadbiran yang boleh diguna-pakai dengan pantas dan efisien kepada para usaha-sama, para penganjur dan para penyokong di dalam dan di luar negara didalam aktiviti-aktiviti dakwah dan program.
  - advertisement -

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here