Jarum orientalis G25

Jarum halus orientalis yang menusuk masuk ke dalam pemikiran kumpulan G25 semakin ketara sehingga mereka sanggup untuk meruntuhkan institusi agama dalam negara. G25 jika dilihat dari perspektif pemikirannya jelas terpengaruh dengan wawasan orientalis yang cuba menggunakan metodologi pentafsiran al-Qur’an berdasarkan rasionaliti dan teori empirikal yang tidak mempunyai kaitannya dengan sebab akibat sesuatu ayat itu diturunkan, […]