Pengurusan endorsan tanah wakaf lebih sistematik menerusi ‘vesting’

KUALA LUMPUR — Pengurusan endorsan tanah wakaf, terutama di bawah kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), bakal menjadi lebih sistematik dengan pelaksanaan Perletakhakan Tanah Wakaf atau ‘vesting’ di bawah Seksyen 416 C Kanun Tanah Negara. Pengarah Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (PPTGWPKL) Datuk Che Roslan Che Daud berkata kaedah vesting digunakan bagi menangani […]