Unit Grafik

Unit Grafik

  1. Menghasilkan rekabentuk grafik kulit buku, risalah, buku cenderamata, iklan dan pamplet .
  2. Menyediakan rekabentuk grafik untuk penerbitan Majalah YADIM.
  3. Menyediakan perkhidmatan grafik untuk bahagian dalaman Yadim.