Unit Majalah

  1. Menerbitkan majalah Dakwah dengan merancang konsep dan fokus majalah mengikut isu semasa untuk menyampaikan
    mesej dakwah secara ilmiah dan sederhana ke arah membentuk khaira ummah.
  2. Menjadikan bahan-bahan penulisan sebagai rujukan yang autoritatif.
  3. Membentuk panel Penulis mengenai hal ehwal Islam melalui wacana ilmu.