Tuesday, 28 March, 2023

MUAT 2019: Kertas Kerja ‘Peluang dan Tantangan Dakwah Islam di Asia Tenggara’

0
Islam Asia Tenggara mengacu pada Islam di gugusan kepulauan atau benua maritim (nusantara) yang mencakup tidak hanya kawasan yang sekarang menjadi negara Indonesia, tetapi...

MUAT 2019: Kertas Kerja ‘Membumikan Islam Rahmatan Lil Alamin’

0
MUKADDIMAH Islam rahmatan lil’âlamîn telah dipahami dalam konotasi yang bermacam-macam, mulai dari agama yang menekankan kasih sayang, kelemahlembutan, hingga makna yang lebih jauh; karena kasih...

Resolusi Multaqa Ulama Asia Tenggara 2019

0
Movenpick Hotel And Convention Centre, Klia 18-19 November 2019 MENGINSAFI kepentingan golongan ulama dan ilmuwan sebagai kelompok teras dalam peradaban ummah Islam dan tuntutan terhadap keperluan...

Titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan Pada...

0
Titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Majlis Syarahan Diraja ,Sambutan Jubli Emas, Majlis Kebangsaan Bagi...

CIA: Islam Agama Perdamaian

0
Oleh  NURUL AIEN Barat mengatakan Islam agama ganas. Umatnya pengganas. Kitabnya mengajar keganasan. Serangan 9/11, Taliban, Al-Qaeda, Islamic State (IS), Abu Sayaf, Bako Haram, Houthi...