Sultan Muhammad Al-Fateh

Khalifah ke-7 dibawah Kerajaan Uthmaniyyah iaitu Sultan Muhammad II yang telah dilahirkan pada 30 Mac 1432 di Edirne yang terletak di antara sempadan Turki-Bulgaria. Walaubagaimanapun, 800 tahun sebelum kelahirannya, baginda telah disebut sebagai “sebaik-baik raja” di dalam hadis Rasulullah S.AW. yang bermaksud: Sabda Rasulullah S.A.W. ketik menggali parit dalam peperangan Khandaq: “… Konstantinopel akan jatuh […]