Tahsin Ibadah Sembelihan untuk belia Bandar Baharu KULIM – Penyampaian dakwah bukan semata mata dengan mengajak masyarakat kea rah kebaikan, namun sebaiknya ia juga diisi dengan ilmu sebagai panduan hidup. Langkah inilah yang dilaksanakan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) dalam melestari gerakan dakwah. Sesuai dengan itu, YADIM Kedah pada 26 Disember telah mengadakan program YADIM […]