Tuesday, 21 September, 2021

Wanita Dan Cabaran Zaman

0
Penulis:             Dr. Saodah Abd. Rahman Halaman:          183 mukasurat Harga:                 RM15.00 ISBN:                   978-967-5128-08-0 Penerbit:           Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Buku ini merupakan yang kedua dihasilkan oleh penulis dan diterbitikan...

Kupasan terperinci Malik Bennabi dalam Fenomena Al-Quran

0
Malik Bennabi (1906-1973) seorang tokoh ilmuwan Islam yang berasal dari Algeria telah menulis tidak kurang daripada enam buah buku mengenai struktur masyarakat dan keilmiahan...

MUAT 2019: Kertas Kerja ‘Membumikan Islam Rahmatan Lil Alamin’

0
MUKADDIMAH Islam rahmatan lil’âlamîn telah dipahami dalam konotasi yang bermacam-macam, mulai dari agama yang menekankan kasih sayang, kelemahlembutan, hingga makna yang lebih jauh; karena kasih...

Pemikiran Pendidikan Islam Menangani Cabaran Semasa

0
Judul Buku:  Pemikiran Pendidikan Islam: Suatu Pendekatan Transformatif Penulis: Sidek Baba Penerbit: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) Tahun: 2017 No. ISBN : 978-967-5128-45-5 Pengulas: Shaharom TM Sulaiman Membicarakan pemikiran...

e-Prosiding Ucaptama CIMS 2021

0
     

Biru Langit Itu – berdakwah dalam sastera

0
TAJUK : BIRU LANGIT ITU TAHUN TERBIT : 2015 HARGA : 25.00 ISBN : 978-967-5128-27-1 HALAMAN : 245 MUKA SURAT DISELENGGARAKAN OLEH : ZALILAH BAHARI, SITI SUHAFZAN SH IBRAHIM,...

Menghayati perjuangan ulama Alam Melayu

0
Judul Buku: Tokoh-Tokoh Agama & Kemerdekaan di Alam Melayu Penulis : Tajuddin Saman & Abd. Manaf Ahmad Penerbit : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Tahun...

Titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan Pada...

0
Titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Majlis Syarahan Diraja ,Sambutan Jubli Emas, Majlis Kebangsaan Bagi...