Home » Lagenda » Perintis `Wilayah Melayu Tulen`

Perintis `Wilayah Melayu Tulen`

1 February 2013

Sultan Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien merupakan pejuang dan perintis kemerdekaan Negara Brunei Darussalam. Baginda berjaya meletakkan negara itu sebagai wilayah Melayu tulen, berdaulat, dan merdeka berlandaskan ajaran Islam. Baginda yang lahir pada tahun 1914, memerintah Brunei sejak 4 Jun 1950. Bagaimanapun, demi memperjuangkan kesejahteraan rakyat, baginda turun takhta pada 4 Oktober 1967. Takhta kerajaan Negara Brunei Darussalam kemudiannya diserahkan kepada anakanda baginda sebagai pengganti yang sah.

Mengimbas kembali sewaktu pemerintahannya, Sultan Omar Ali Saifuddien telah berusaha membentuk perlembagaan negara dengan menggunakan pakar dalam dan luar negara. Dalam hal ini, baginda sendiri banyak memberikan buah fikiran dan fakta sehingga perlembagaan negara diterima.

Sebelum itu baginda juga turut merintis pertemuan demi pertemuan dengan kerajaan Inggeris bagi memerdekakan Negara Brunei Darussalam. Baginda yang bijak dan fasih berbahasa Inggeris dapat memahami undang-undang pentadbiran serta tatacara perundangan antarabangsa. Faktor ini menjadikan proses rundingan menjadi lebih mudah. Kehebatan baginda menguasai bahasa Inggeris ialah sewaktu mendapat pendidikan di Malay College Kuala Kangsar (1932-1936). Penguasaan ini menjadi asas yang kukuh bagi baginda merencana serta membangunkan perlembagaan Negara Brunei Darussalam. Apatah lagi ketika baginda menjadi Pengiran Bendahara yang terlibat secara langsung dalam pentadbiran.

Bagaimanapun, kemerdekaan Brunei dicapai sepenuhnya pada 1 Januari 1984 yang pengisytiharannya berlangsung di Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan. Permasyhuran kemerdekaan telah dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Seri Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzuddien Waddaulah pada hari yang penuh sejarah itu.

Waktu itu Sultan Omar Ali Saifuddien berperanan memimpin seruan “Allahu Akbar” sebanyak tiga kali. Seruannya disambut oleh seluruh rakyat Negara Brunei Darussalam dalam suasana gilang-gemilang. Selesai titah permasyhuran itu, Baginda Sultan telah mengisytiharkan nama menteri-menteri kabinet negara. Pada masa yang sama baginda yang bergelar Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Maulana Al-Sultan Sir Omar Ali Saifuddien diangkat menjadi Menteri Pertahanan yang pertama. Baginda memegang jawatan itu hingga ke akhir hayatnya.

Semasa memegang jawatan Pengiran Bendahara, baginda bukan sahaja dilantik menjadi Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan, tetapi juga menjadi Pengerusi Mahkamah Syariah. Oleh hal yang demikian, baginda sentiasa menemui rakyat bagi memastikan kesejahteraan dan keharmonian. Baginda sering melawat kawasan kampung serta menyuburkan kemakmuran surau dan masjid supaya kehidupan rakyat sentiasa mempunyai keyakinan serta matlamat dunia dan akhirat.

Sewaktu menjadi Sultan dan Yang DiPertuan Negara dahulu pun, baginda berangkat mencemar duli ke kampung-kampung untuk bersembahyang Jumaat bersama rakyat jelata. Bahkan baginda pernah menjadi Imam dan berkhutbah. Usaha-usaha baginda mendekati rakyat dalam mentadbir negara, dapat menyatukan keyakinan seluruh rakyat. Sikap baginda yang berpegang teguh kepada agama telah menjadi landasan yang kukuh untuk memartabatkan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Melayu tulen, berdaulat, dan merdeka.

Baginda bukan hanya menghafal akan zikir-zikir yang dibawa, tetapi sangat arif akan lagu-lagu pada setiap zikir. Baginda cukup mahir tentang zikir serta lagu yang hendak dibawa mengikut keadaan. Malah baginda dapat menghafal zikir-zikir serta lenggang-lenggok melodinya dengan mudah.

Kebolehan baginda itu ada kaitan dengan perwatakan baginda sebagai sasterawan dan penyair istana yang berjiwa rakyat. Lazimnya, selepas sembahyang Isyak secara berjemaah, baginda sering memahirkan diri dengan berzikir mendekati Allah s.w.t bersama-sama Pehin-pehin dan para menterinya. Amalan ini menjadi tradisi kukuh rakyat Negara Brunei Darussalam.

Selain itu, baginda mempunyai daya ingatan yang sangat hebat. Hal ini terbukti apabila baginda mencemar duli menemui rakyat. Baginda dapat mengingati nama individu yang pernah datang menghadap baginda. Hal ini disedari sejak baginda masih kecil lagi.

Sebelum berangkat melanjutkan pelajaran di Malay College Kuala Kangsar, baginda telah mendapat asuhan yang cukup sempurna di istana. Baginda bukan sahaja didedahkan dengan adat istiadat Melayu tetapi baginda juga telah melalui pendidikan Islam dengan mendalam. Baginda telah khatam al-Quran sebanyak 40 kali. Baginda mendapat ilmu agama dengan memahami segala hukum-hakam daripada ramai guru. Guru-guru agama ini kemudiannya menjadi pakar rujuk kepada baginda dalam segala urusan yang berkaitan dengan agama Islam.

Suasana ini kemudiannya menjadikan baginda seorang alim dan disegani dalam bidang Islam. Kebijaksanaan yang ada pada Sultan Omar Ali Saifuddien menjadikan baginda sebagai seorang tokoh agama, sasterawan serta negarawan yang arif tentang pentadbiran dan adat istiadat. Keadaan ini telah meletakkan negaranya sebagai sebuah negara yang unggul. Baginda mengalakkan rakyatnya yang berkemampuan menunaikan fardu haji ke Mekah. Pada tahun-tahun kesukaran perhubungan serta pengangkutan untuk ke Mekah, negara Brunei Darussalam tetap ‘meriah’ menghantar rakyatnya ke Tanah Suci. Sebuah kapal yang pernah digunakan untuk membawa jemaah haji ke Mekah masih teguh tersimpan meskipun kapal itu tidak lagi digunakan.

Musim haji menjadikan negara Brunei Darussalam meriah dengan sanak saudara mengucapkan selamat berangkat kepada bakal-bakal haji. Kawasan rumah bakal haji menjadi sibuk dengan aktiviti kenduri membaca doa selamat, zikir dengan selawat, dan salam. Suasana pada waktu itu meriah di pelabuhan kapal dengan selawat dan azan mengiringi kapal yang belayar. Suasana sedih dan gembira bercampur dengan doa yang mengiringi sebagai tanda penuh kesyukuran menggamit setiap orang.

Dengan ilmu dunia dan akhirat yang ampuh, baginda menghayati kehidupan rakyat dan memahami alam sekeliling. Berdasarkan pengamalan dan didikan di istana itu, baginda muncul sebagai seorang sasterawan dan penyair yang berwibawa. Dalam hal ini baginda telah menghasilkan 10 buah syair dalam tema ketuhanan, pendidikan, akhlak, kemanusiaan, dan adat negeri.

Antara syair-syair baginda ialah syair “Nasihat”, “Rajang Hari”, “Rajang Jenaka”, “Perkakas Perkarangan”, “Perlembagan Negera Brunei” (1960), “Rampaian Laila Syair” (1966). Manakala “Rampaian Laila Syair” memuatkan pula syair “Laila Hasrat”, “Laila Cinta”, dan “Laila Jenaka”. Dua buah lagi syair yang lain ialah syair “Asli Rajang Hari” dan “Kemerdekaan”.

Melalui syair-syair inilah baginda memuatkan pengajaran, petunjuk, gagasan, dan makna kehidupan serta falsafah yang perlu dicernakan dan diamalkan untuk kesejahteraan hidup sebagai insan. Meneliti syair-syair yang dihasilkan oleh baginda, ternyata Sultan Omar Saifuddien mempunyai pengetahuan bahasa yang tinggi serta kekuatan daya cipta yang mengagumkan.

Demikianlah seorang sultan dan Yang DiPertuan Negara Brunei Darussalam yang banyak berjasa. Perjuangan baginda menjadikannya sebagai Mahaguru pendidikan, sasterawan serta penyair terbilang, pentadbir, dan pemerintah yang cekap. Sikap sultan ini menjadi inspirasi dan aspirasi kesayangan rakyat dan tempat mereka berpayung dan menyatakan taat setia yang mutlak.

Sultan Omar Saifuddien mangkat pada malam Isnin 7 September 1986 dan dimakamkan di Kubah Diraja, Bandar Seri Begawan pada 8 September 1986.

MUHAMMAD NUR FARHAN (Dipetik daripada ummatanwasatan)

Artikel Berkaitan

Tingkat kualiti pendakwaan syarie

SHAH ALAM – Penubuhan Jabatan Pendakwaan Syarie Malaysia (JPSM) berupaya meningkatkan kualiti pendakwaan dan menyeragamkan proses penggubalan undang-undang syariah di negara ini.

Kunjungan hormat PPD Klang kepada YADIM Selangor

YADIM Selangor telah menerima lawatan kunjungan hormat daripada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) Klang pada 30 Januari. Pertemuan ini bertujuan untuk membincangkan kerjasama

ARKIB
KATEGORI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *