Isád Al Usrah Daie YADIM

GOMBAK – Bertempat di Kampung Orang Asli Bukit Kala Batu 12 di sini, Bahagian Khidmat Bakti Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) telah mengadakan program Isád Al Usrah bagi tujuan pembaikan kediaman seorang penduduk di sini. Program pada 13 Mac yang dijayakan dengan kerjasama badan bukan kerajaan (NGO) Syabab Care Malaysia dan Masjid Utara Gombak ini […]

#QuranHour@OrangAsliGombak

GOMBAK – Usaha untuk memberi kesedaran bagi mendalami Al Quran perlu konsisten dilaksanakan bagi memastikan kandungan  kitab suci itu sentiasa dihayati dan diamalkan. Justeru, bersempena dengan penganjuran Malaysia #QuranHour, Sektor Latihan dan Perkaderan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) dan YADIM Selangor pada 30 Ogos telah bekerjasama menganjurkan program #QuranHour@OrangAsliGombak di Bukit Kala di sini. Menerusi […]