Home » Wacana » Pendusta agama

Pendusta agama

Oleh ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

S.S Datuk Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri adalah Mufti Wilayah Persekutuan

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang mengherdik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan ugama), maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang – (laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya; (Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya), Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya).” (al-Ma’un: 1-7).

Surah ini termasuk dalam kategori surah Makiyyah seperti pendapat jumhur. Ia mengandungi tujuh ayat dan diturunkan selepas surah al-Takathur. Ada pendapat mengatakan surah ini termasuk dalam Madaniyyah seperti pendapat Ibn Abbas dan Qatadah.

Dalam surah terdahulu (Quraysh), Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Mekah) (laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman), dan pada musim panas (ke negeri Syam), Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini, Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

* (Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan) manakala dalam surah ini (al-Ma’un: 1-3), Allah SWT mencela orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin.

* (Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini), manakala dalam surah ini, Dia mencela orang yang lalai dalam sembahyang.

* Allah SWT menerangkan pelbagai nikmat yang diberikan kepada orang Quraisy padahal mereka mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan. Dalam surah ini, Allah SWT mengancam dan menakut-nakutkan mereka dengan seksaan-Nya.

Ibn al-Jauzi dalam Zad al-Masir menyebut: Maksud “ma’un” dengan enam pendapat:

 1. Jarum, air, api dan kapak. Begitu juga dengan barangan yang menjadi keperluan rumah. Ini mengikut riwayat Abu Hurairah.
 2. Zakat, seperti pendapat Ali, Ibn Umar, al-Hasan, Ikrimah dan Qatadah.
 3. Ketaatan, sebagaimana pendapat Ibn Abbas pada satu riwayat.
 4. Harta benda, seperti pendapat Said bin al-Musayyib dan al-Zuhri.
 5. Perkara yang makruf ,sebagaimana pendapat Muhammad bin Ka’ab.
 6. Ini seperti pendapat al-Farra’.

Berkenaan dengan ayat pertama dalam surah al-Ma’un ini, ulama telah khilaf kepada enam pendapat tentang sebab turunnya:

 • Kepada seorang lelaki di kalangan munafiqin seperti pendapat Ibn Abbas.
 • Diturunkan kepada Amru bin A’iz seperti pendapat al-Dahhak.
 • Diturunkan kepada al-Walid Ibn al-Mughirah seperti pendapat al-Suddi.
 • Diturunkan kepada al-‘As bin Wa’il sebagaimana pendapat Ibn al-Sa’ib.
 • Diturunkan kepada Abu Sufyan bin Harb seperti pendapat Ibn Juraij.
 • Diturunkan kepada Abu Jahal sebagaimana pendapat al-Mawardi.

Perkataan “al-Din” yang bermaksud agama ditafsirkan oleh al-Mawardi dan lainnya kepada empat pendapat:

 1. Hukum Allah. Inilah pendapat Ibn Abbas.
 2. Hari hisab sebagaimana pendapat Mujahid dan Ikrimah.
 3. Balasan pahala dan dosa seperti hikayat al-Mawardi.
 4. Al-Quran seperti pandangan sebahagian ahli tafsir.

Al-Mawardi menafsirkan maksud “mengherdik anak yatim” dengan tiga pendapat:

 1. Menghina dan memandang rendah kepada anak yatim. Inilah pendapat Mujahid.
 2. Menzalimi anak yatim sebagaimana pendapat al-Suddi.
 3. Mengasari anak yatim dengan keras seperti pendapat al-Dahhak.

Sayid Qutub berkata: “Ayat ini dimulakan dengan pertanyaan yang dihadapkan kepada siapa yang boleh melihat.”

Orang yang mendengar pertanyaan ini akan tertunggu-tunggu untuk melihat kepada siapa ia ditujukan.   Kerana itulah orang yang mengherdik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

Mungkin jawapan itu memeranjatkan apabila dibandingkan dengan takrif keimanan yang biasa tetapi ini merupakan intisari hakikat keimanan iaitu orang yang mendustakan agama ialah orang yang menindas, menghina dan menyakiti anak-anak yatim dan tidak menggalakkan orang lain memberi makanan kepada orang miskin.

Jika benar ia mempercayai agama dan jika benar hakikat keimanan telah mantap di hatinya, tentulah dia tidak akan mengherdik anak yatim dan menganjurkan memberi makan orang miskin.

Hakikat mempercayai agama bukannya kata-kata yang dituturkan lisan tetapi perubahan dalam hati yang mendorong seseorang membuat kebaikan dan kebaktian sesama manusia.

Allah SWT tidak menghendaki kata-kata daripada manusia tetapi Allah mahukan tindakan yang mengotakan kata-kata mereka. Tanpanya ia tidak mempunyai nilai di sisi Allah SWT.

Tiada yang lebih tegas dari tiga ayat tersebut dalam menegakkan hakikat yang menggambarkan roh dan tabiat akidah Islam dengan gambaran yang jelas.

Kami tidak mahu termasuk dalam perdebatan fikah mengenai takrif keimanan dan Islam kerana bertujuan dijadikan asas untuk ditegakkan hukum-hukum muamalah. Surah ini jelas pada hakikat agama yang sebenar mengikut pertimbangan Allah SWT.

Firman Allah SWT: “(Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama), maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang – (laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya; (Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya).” (al-Ma’un:4-6).

Ibn Mas’ud berkata: “Demi Allah, mereka tidaklah meninggalkan langsung solat tersebut, kerana kalau mereka meninggalkan semuanya sudah pasti mereka menjadi kafir. Sebaliknya, mereka banyak bertangguh dan tidak memelihara waktunya.”

Sayid Qutub berkata: “Mereka bersembahyang tetapi tidak mendirikan solat. Mereka melakukan gerak-geri solat dan membaca segala bacaannya tetapi tidak menghayatinya.”

Jiwa mereka tidak menghadirkan hakikat solat dan isi bacaannya serta doanya. Mereka solat bukan kerana Allah tetapi semata untuk menunjuk kepada orang ramai. Tidak terkesan dalam jiwa bagi mereka yang lalai dalam solatnya. Mereka enggan memberi pertolongan kepada saudara mara mereka kerana kelalaian ibadah kepada Allah SWT.

Terdapat nas al-Quran yang mengecam orang yang tidak melakukan solat dengan sebenarnya. Mereka kerjakan solat untuk riak dan ia perbuatan yang sia-sia malah merupakan maksiat yang menunggu balasan yang berat.

Imam Muhammad Abduh berkata: Mereka itulah yang mengerjakan sembahyang tetapi ia sedikit pun tidak mendatangkan manfaat kepada mereka, tidak dapat membebaskan mereka daripada termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama malahan tidak ada bezanya antara mereka yang berpegang dengan syariat Islam atau sebaliknya.

Ini kerana hukum Allah SWT hanya satu sahaja. Ia tidak menerima mana-mana syariat agama yang mempunyai tipu daya dan tidak ada nilai kecuali syariat yang benar lagi praktikal.

Ini sesuai dengan kehendak Allah SWT selaku Tuhan yang menentukan batasan-batasan amalan dalam hukum-hukum syariat. Mereka yang dimaksudkan mengerjakan ibadah semata-mata untuk dilihat oleh orang lain, tidak menafkahkan harta dan tidak berasa bimbang dengan bahaya yang akan menimpa tubuh badan. Seterusnya mereka melakukan kecacatan yang mengaibkan diri, tidak menghulurkan bantuan dan tidak ada perasaan belas kasihan.

Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh orang yang membenarkan agama yang membezakannya dengan pendusta agama ialah bersikap adil, belas kasih dan mendatangkan kebajikan kepada orang lain.

Ciri-ciri khusus pendusta agama; meremehkan hak orang lemah, tidak mengambil berat orang yang memerlukan bantuan, berbangga dan cintakan harta, bermegah-megah dengan kekuatan dan tidak melakukan kebajikan kepada orang yang berhak dibantu.

Sepatutnya kaum muslimin yang mengaku dirinya beriman itu mengukur keadaan dirinya dengan apa yang dibacanya dalam surah yang mulia ini. Ini supaya mereka dapat mengetahui apakah mereka termasuk dalam golongan yang membenarkan atau golongan yang mendustakan agama?

Semoga masyarakat Malaysia menjadi masyarakat penyayang serta menjadi golongan yang suka membantu sesama individu.

Artikel Berkaitan

ARKIB
KATEGORI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *