Home » Ensiklopedia » SEMBILAN PEDANG RASULULLAH SAW

SEMBILAN PEDANG RASULULLAH SAW

Selain sebagai seorang Nabi dan Rasul terakhir, Rasulullah juga dikenal sebagai panglima perang tangguh. Setidaknya, ada Sembilan bilah pedang yang pernah digunakan Rasulullah SAW dalam medan pertempuran.

Pertama, al- Ma’thur al- Fijar. Pedang ini merupakan pemberian ayahanda beliau. Pedang dengan panjang 99 cm ini terbuat dari emas menyerupai bentuk dua ular dan berlapiskan emeralds dan pirus. Tepat di dekat pegangan pedang terdapat tulisan ‘ Abdallah bin Abd al- Muthalib”. Kini disimpan di museum Topkapi, Istanbul,Turki.

Kedua. Al- Adb. Dalam bahasa Indonesia berarti “ memotong” atau “ tajam”. Pada mulanya, Nabi Muhammad SAW menerima pedang ini sesaat sebelum Perang Badar. Dan baru beliau gunakan saat Perang Uhud . Sebagai bukti kesetiaan kepada Rasulullah, para sahabat pun turut menggunakan pedang jenis ini. Kini disimpan di Masjid Husain, Chairo, Mesir.

Ketiga, Dhu al- Faqar, Rasulullah memberikan pedang rampasan pada perang Badar ini kepada Ali bin Thalib. Konon, Ali mengembalikan kepada Rasulullah saat Perang Uhud, dengan tangan dan bahu bersimbah darah. Banyak yang mengatakan bahawa pedang berbentuk blade dengan dua mata di sampingnya ini adalah milik Ali bin Abi Talib dan keluarganya.

Keempat, al- Battar. Pedang dengan sebutan “ Pedangnya para Nabi” ini merupakan hasil rampasan Rasulullah dari Bani Qainuqa. Di dalamnya terdapat ukiran tulisan Arab. “ Daud, Sulaiman, Musa, Hrun, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad SAW.”

Selain itu, ada juga gambar Nabi Daud AS – pemilik pertama pedang ini  – ketika memenggal kepala Goliath, dan tulisan “ Nabataean “. Konon, pedang inilah yang kelak digunakan Nabi Isa AS untuk mengalahkan Dajjal. Kini disimpan di museum Topkapi, Istanbul, Turki.

Kelima, al- Hatf. Pedang hasil rampasan dari Bani Qainuqa ini merupakan pedang buatan Nabi Daud AS – sebagai pandai besi, pembuat baju baja, senjata dan alat perang. Kemudian, beliau membuat senjatanya sendiri. Bentuk al- Hatf menyerupai al- Battar, tetapi lebih besar dengan panjang 112 cm dan lebar 8 cm. Pedang ini disimpan oleh suku Levita, hingga akhirnya sampai ke tangan Rasulullah SAW.

Keenam, al- Mikhdam. Sebahagian mengatakan, pedang Rasulullah SAW ini diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, lalu diteruskan kepada anak keturunannya. Ada juga yang mengatakan, pedang ini rampasan Ali bin Abi Thalib, lalu diteruskan kepada anak keturunannya. Ada juga yang mengatakan, pedang ini rampasan Ali ketika melakukan serangan ke Syiria. Pedang berbentuk blade dan panjang 97cm ini, memiliki ukiran tulisan arab, “ Zaynudin al- Abidin “. Kini disimpan di museum Topkapi, Istanbul. Turki.

Ketujuh, al- Rasub. Berbentuk blade dengan panjang 140cm. Ciri khasnya berupa hiasan bulatan emas yang dalamnya terdapat ukiran tulisan Arab, “ Ja’far al Shadiq”. Menurut keluarga dan sanak saudara beliau, pedang ini tersimpan di kediaman Rasulullah SAW. Kini disimpan di museum Topkapi, Istanbul. Turki.

Kelapan, al- Qadib. Pedang pertahanan waktu berpergian dengan panjang 100 cm ini tidak digunakan untuk berperang. Berbentuk blade tipis mirip tongkat, terdapat ukiran perak berbunyi, “Laa ilaha Illah, Muhammad Rasulullah –  Muhammad bin Abdallah bin Abd al Muthalib “. Kini, disimpan di museum Topkapi, I stanbul, Turki lengkap dengan sarungnya.

Kesembilan, al- Qal’a atau Qul’ay. Ada yang mengatakan, pedang berbentuk blade dan bergelombang dengan panjang 100 cm ini adalah pedang yang ditemukan ketika terjumpa air zam- zam. Di dalamnya terdapat ukiran tulisan Arab, “ Ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW “.

Artikel Berkaitan

Tiga mahasiswa USIM dakwah di New Zealand

SEREMBAN – Tiga mahasiswa Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) meneruskan perjuangan dakwah penyebaran syiar Islam melalui latihan industri di Masjid Al Noor,

ARKIB
KATEGORI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *