Home » Operasi » Zon Utara

Zon Utara

Pejabat YADIM Zon Utara mula beroperasi pada pertengahan tahun 2004. Pembukaan pejabat ini adalah bertujuan meluaskan lagi ruang dakwah YADIM hingga ke peringkat segenap lapisan masyarakat tidak mengira tahap pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Ia juga dapat mewujudkan rangkaian dakwah yang lebih berkesan di kawasan utara di samping membantu agensi-agensi agama dan NGO Islam dalam menyampaikan mesej dakwah sejajar kedudukan Islam sebagai agama rasmi perlembagaan negara.

Objektif

  • Berusaha membangunkan minda ummah di Zon Utara supaya terbentuk minda quranik yang berdaya tahan menghadapi cabaran dan menerima Islam sebagai cara hidup.

  • Menarik lebih ramai generasi muda di Zon Utara terlibat dalam kegiatan dakwah melalui pendekatan pemasyarakatan YADIM.

  • Berusaha menangani permasalahan remaja dan membendung gejala sosial di kalangan remaja serta golongan muda.

  • Bekerjasama dan menjalin perkongsian pintar dengan NGO Islam bagi mengembangkan misi dakwah.

  • Mendekati masyarakat dengan program-program yang memberi kesedaran dan perkembangan minda bagi memenuhi matlamat Islam Hadhari dan 1Malaysia.

  • Meningkatkan kesedaran serta melahirkan modal insan yang berkualiti khususnya untuk penjawat awam dan swasta di peringkat Zon Utara.

Artikel Berkaitan

Tingkat kualiti pendakwaan syarie

SHAH ALAM – Penubuhan Jabatan Pendakwaan Syarie Malaysia (JPSM) berupaya meningkatkan kualiti pendakwaan dan menyeragamkan proses penggubalan undang-undang syariah di negara ini.

Kunjungan hormat PPD Klang kepada YADIM Selangor

YADIM Selangor telah menerima lawatan kunjungan hormat daripada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) Klang pada 30 Januari. Pertemuan ini bertujuan untuk membincangkan kerjasama

ARKIB
KATEGORI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *