Home » Penerbitan » Jurnal UMRAN 2

Jurnal UMRAN 2

Jurnal UMRAN merupakan jurnal berwasit dwi-tahunan terbitan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia

dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia. Dengan kandungan dan persembahan yang mantap, Jurnal

UMRAN memuatkan rencana akademik, ulasan buku dan nota kajian yang bukan sahaja sesuai untuk

para akademik dan penuntut pusat pengajian tinggi, tetapi juga untuk bacaan dan rujukan umum. Jurnal

UMRAN menyediakan platform bukan sahaja kepada ahli akademik dan cendekiawan menyampaikan

pemikiran dan perdebatan pelbagai topik yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam, malah,

mengalu-alukan penulisan dan makalah daripada pakar-pakar bidang daripada jabatan dan organisasi

yang turut sama berkongsi aspirasi bagi pengembangan dan perkongsian ilmu serta penggemblengan

kepakaran untuk dimanfaatkan oleh ummah.

Topik-topik menarik yang dipaparkan dalan jurnal UMRAN Jilid 1, Nombor 2, 2015:

ARTICLES

[dt_list_item image=””]Genre Penasihatan Khalifah dalam Tradisi Politik Islam di Aceh Pada Abad ke-17 Masihi

Shah Rul Anuar Nordin & Idris Zakaria[/dt_list_item]

[dt_list_item image=””]

Sumbangan Ilmuwan Nusantara Dalam Perubatan Tradisional Melayu: Perspektif Rukyah

(Jampi) Sebagai Rawatan Penyakit, Pencegahan, Pendinding Diri dan Harta

Nurdeng Deuraseh & Hayati Lateh

[/dt_list_item]

[dt_list_item image=””]

Kemahiran Modal Insan: Analisis Terhadap Pemikiran Ibnu Khaldun

di Dalam Al-Muqaddimah

Mohd Nizam Sahad, Suhaila Abdullah &  Che Zarrina Sa’ari

[/dt_list_item]

[dt_list_item image=””]

Kaedah Mengatasi Emosi Marah Dalam Kaunseling: Analisis Daripada Perspektif

Al-Ghazali

Salasiah Hanin Hamjah

[/dt_list_item]

[dt_list_item image=””]

Pendekatan Dakwah Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) Bahagian Bintulu Kepada Etnik

Penan di Sarawak

Ahmad Nasir Mohd Yusoff & Mohd Daud Awang

[/dt_list_item]

[dt_list_item image=””]

Exclusion Clauses In Standard Form Consumer Contracts Under Malaysian and Islamic Law

Elistina Abu Bakar & Naemah Amin

[/dt_list_item]

[dt_list_item image=””]

Analisis Terhadap Kepelbagaian Saluran Bayaran Zakat Di Wilayah Persekutuan Dan

Selangor

Muhsin Nor Paizin & Suhaili Sarif

BOOK REVIEWS

[/dt_list_item]

[dt_list_item image=””]

Falsafah Sains & Pembangunan: Ke Arah Dimensi Baharu (Ramli Awang)

Ratna Roshida Ab Razak

[/dt_list_item]

[dt_list_item image=””]

Pengurusan Harta Wakaf (Osman bin Haji Sabran)

Siti Zaleha Muhammad, Amaludin Ab. Rahman & Zaid Ahmad

RESEARCH  NOTES/FEATURES

[/dt_list_item]

[dt_list_item image=””]

Sosialisasi Politik, Etos Nasional dan Negara Bangsa: Kajian Pendidikan Sivik dan Program

Latihan Khidmat Negara (PLKN) dalam kalangan mahasiswa Universiti Putra Malaysia (UPM)

Mohd. Mahadee Ismail

[/dt_list_item]

 

Artikel Berkaitan

Tiga mahasiswa USIM dakwah di New Zealand

SEREMBAN – Tiga mahasiswa Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) meneruskan perjuangan dakwah penyebaran syiar Islam melalui latihan industri di Masjid Al Noor,

ARKIB
KATEGORI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *