YADIM Interaktif : Kursus  Sembelihan Pemuda Qariah Masjid Cherok To’ Kun

BUKIT MERTAJAM – Penyampaian dakwah bukan semata mata bertujuan mengajak masyarakat ke arah kebaikan, namun sebaiknya ia juga sewajarnya diisi dengan ilmu sebagai panduan. Sesuai dengan itu, YADIM Pulau Pinang dengan kerjasama Pemuda Qariah Masjid Cherok To’ Kun Bawah, Bukit Mertajam pada 18 Jun telah mengadakan program YADIM Interaktif : Kursus  Sembelihan kepada pemuda qariah […]

Tahsin Ibadah Sembelihan YADIM Kedah di Kampung Komoi

SUNGAI PETANI – Penyampaian dakwah bukan semata mata dengan mengajak masyarakat ke arah kebaikan, namun sebaiknya ia juga diisi dengan ilmu sebagai panduan hidup. Langkah inilah yang dilaksanakan YADIM dalam melestari gerakan dakwah. Sesuai dengan itu, YADIM Kedah pada 28 Mei telah mengadakan program YADIM Interaktif – Tahsin Ibadah Sembelihan kepada belia dan penduduk sekitar […]

Tahsin Ibadah Sembelihan untuk belia Bandar Baharu KULIM – Penyampaian dakwah bukan semata mata dengan mengajak masyarakat kea rah kebaikan, namun sebaiknya ia juga diisi dengan ilmu sebagai panduan hidup. Langkah inilah yang dilaksanakan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) dalam melestari gerakan dakwah. Sesuai dengan itu, YADIM Kedah pada 26 Disember telah mengadakan program YADIM […]

Tahsin Ibadah Sembelihan Taman Ria Jaya

SUNGAI PETANI – Usaha dakwah Yayasan Dakwah Islamah Malaysia (YADIM) dilaksanakan dalam pelbagai bentuk meliputi semua lapisan masyarakat. la dilaksanakan bukan sahaia dalam bentuk dakwah secara lanasung tetapi juga dari segi pengisian imu sebagai panduan hidup. Sesuai dengan hasrat itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) Kedah telah mengadakan program Tahsin Ibadah Sembelihan telah diadakan kepada […]

Kursus sembelihan di Kolej Vokasional Sungai Petani 2.

SUNGAI PETANI – Usaha dakwah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)  dilaksanakan dalam pelbagai bentuk meliputi pelbagai lapisan masyarakat. Ia bukan sahaja dalam bentuk dakwah secara langsung tetapi juga dari aspek pengisian ilmu sebagai panduan hidup. Terbaharu, satu kelas sembelihan telah diadakan kepada para pelajar Kolej Vokasional 2 Sungai Petani di sini pada 11 September, yang […]