Home » Operasi » Kepimpinan Muda (KEMUDA)

Kepimpinan Muda (KEMUDA)

Objektif

  • Melahirkan pemimpin-pemimpin muda masa depan yang berjiwa holistik dari segi jasmani dan intelektual serta beridealisme Islam yang dinamik, progresif dan berwawasan.
  • Mencanai pemikiran Islam di kalangan generasi muda berasaskan berteraskan ilmu.

Sekretariat KEMUDA

  • Menyelaras seluruh gerakkerja perlaksanaan Pelan KEMUDA
  • Koordinasi semua agensi yang terlibat dalam menjayakan KEMUDA
  • Menganjurkan program-program latihan berkala kepada peserta KEMUDA dengan kerjasama pihak-pihak berkaitan.
  • Menyelaras seluruh aktiviti dakwah dan outreach yang melibatkan para peserta KEMUDA
  • Menyediakan platform interaktif antara para pemimping YADIM dengan para peserta KEMUDA
  • Menyediakan pengkalan data yang komrehensif bagi memantau semua peserta KEMUDA
  • Bertindak selaku Pembimbing kepada para peserta KEMUDA

(Download Pembangunan Kepimpinan Muda)

Artikel Berkaitan

Tingkat kualiti pendakwaan syarie

SHAH ALAM – Penubuhan Jabatan Pendakwaan Syarie Malaysia (JPSM) berupaya meningkatkan kualiti pendakwaan dan menyeragamkan proses penggubalan undang-undang syariah di negara ini.

ARKIB
KATEGORI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *